Waka

Türkmenistanda “Halkara kazyýet hyzmatdaşlygy we adam söwdasy bilen baglanyşykly işlerde özara hukuk goldawy” atly maslahat duşuşygy geçirildi

21 June 2021

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

USAID
United States Agency for International Development

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz