Waka

Durnukly moda – Türkmenistanda BMG üçin täze oýlanyş usuly

22 April 2019

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz