Waka

BMGÖM-niň Global gaznasynyň Inçekesel taslamasynyň laboratoriýa hünärmeni Swetlana Tomasowa bilen söhbetdeşlik

16 August 2021
Surat: © UNDP/Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz