Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirligi we USAID-yň Winrok maksatnamasy Türkmenistanda “Adalat üçin bilim” başlangyjynyň girizilmegini goldaýar

25 October 2021

Tarapyndan ýazylan

Wasilina Bražko

UNODC
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

USAID
United States Agency for International Development

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz