Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirligi Türkmenistandaky hyzmatdaşlary bilen adam söwdasyna garşy göreşmek babatyndaky kanunçylyk reformasynda soňky üýtgetmeleri ara alyp maslahatlaşýarlar

26 May 2022
Surat: © UNODC

Tarapyndan ýazylan

Wasilina Bražko

UNODC
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz