Waka

BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk baradaky müdirligi we hyzmatdaşlar adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça innowasion çemeleşmeleri Türkmenistanyň hususy pudagyna ornaşdyrmak üçin tagallalaryny birleşdirýärler

30 May 2022
Surat: © UNODC

Tarapyndan ýazylan

Wasilina Bražko

UNODC
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNODC
BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

USAID
United States Agency for International Development

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz