Waka

Howanyň üýtgemegine ýerli uýgunlaşmagyň hasabyna Daşoguzda we Lebapda durnuklylygy ýokarlandyrmak

12 October 2020
Surat: © UNDP Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz