Durnukly Ösüş Maksatlary
10

Deňsizligiň azaldylmagy

Ýurtlaryň içindäki we arasyndaky deňsizligi azaltmak

BMG-niň esasy işleri

BMG-sy we onuň hyzmatdaşlary 9 10 çäreleriň umumy sanyndan 381 Durnukly ösüş maksady gazanmak ugrunda çäreleri goldaýarlar.
çäreler
DÖM 10
9
Umumy işler
381
Çeşme: UN INFO

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Reduced Inequalityda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: