Durnukly Ösüş Maksatlary
12

Jogapkär çilikli sarp edişlik we Önümçilik

Peýdalanmagyň we önümçiligiň rejeli modellerine geçmegi üpjün etmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Responsible Consumption and Productionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: