Durnukly Ösüş Maksatlary
17

Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Global hyzmatdaşlygyň çäginde durnukly ösüşiň bähbitleri üçin amala aşyrmak serişdelerini berkitmek we işleri güýçlendirmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Partnerships for the Goalsda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: