Waka

Ýolbaşçylyk akademiýasynyň we innowasion barlaghanasynyň ýaşlar üçin forumy ýaşlaryň we uly adamlaryň arasynda gepleşikleri ýola goýdy

29 March 2019
Youth Forum

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz