Neşir

Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy

04 August 2021

Çap edilen

RCO
File type: PDF
Ýüklemeler 543
File type: PDF
Ýüklemeler 686
File type: PDF
Ýüklemeler 510

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz