Neşir

Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasy

04 August 2021

Çap edilen

RCO
File type: PDF
Ýüklemeler 657
File type: PDF
Ýüklemeler 895
File type: PDF
Ýüklemeler 651

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz