Media arkaly habarlaşylýan adamlar

Altynaý Işangulyýewa

BSGG
BMG-niň meýletinçisi, Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 
 
 
Döwletgeldi Çaryýew

Döwletgeldi Çaryýew

IOM
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen
 

Maral Nazarowa

UNODC
Jemgyýetçilik we aragatnaşyk işleri boýunça hünärmen