BMG-y Türkmenistanda Durnukly ösüşüň maksatlaryny nädip goldaýar

BMG-y we onuň Türkmenistandaky hyzmatdaşlary Türkmenistanyň we dünýä ýüzüniň adamlarynyň ösüş babatynda ýüzbe-ýüz gelýän esasy meselelerini çözmäge gönükdirilen 17 sany biri-birini bagly we tutanýerli maksatlar bolan Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin işleýärler.