3 Durnukly ösüşiň maksatlary

Sagdyn durmuş we Abadançylyk

Sagdyn durmuşy üpjün etmek we hemmeler üçin ähli ýaşda abadançylyga ýardam etmek.

3
Düzümleri
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC
BSGG

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri