1 Durnukly ösüşiň maksatlary

Garyplygy aradan aýyrmak

Garyplygyň ahli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

1
Düzümleri
FAO
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri