Durnukly Ösüş Maksatlary
1

Garyplygy aradan aýyrmak

Garyplygyň ahli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

No Povertyda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: