Durnukly Ösüş Maksatlary
1

Garyplygy aradan aýyrmak

Garyplygyň ahli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

No Povertyda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: