10 Durnukly ösüşiň maksatlary

Deňsizligiň azaldylmagy

Ýurtlaryň içindäki we arasyndaky deňsizligi azaltmak

10
Düzümleri
IOM
UNCTAD
UNDP

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri