Waka

“Dürli, emma deň” - Türkmenistanda maýyplar barada garaýyşlary üýtgetmek we päsgelçilikleri ýeňip geçmek

06 iýul 2023
Gol: Head of “Yenme” Gulya Choreklieva shows UN Resident Coordinator in Turkmenistan, Dmitry Shlapachenko, some of the programmes they are running to support people with disabilities.
Surat: © UN Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

YC
Yenme CSO

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz