7 Durnukly ösüşiň maksatlary

Elýeterli we Arassa Energiýa

Hemmler üçin energiýanyň gymmat däl, ygtybarly, durnukly we döwrebap serişdelerine umumy elýeterligi üpjün etmek

7
Düzümleri
UNDP
UNECE
Maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlar
Core funds
GEF
Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar
Ministry of energy
Ministry of agriculture and water rescourses
Committee on environment protection and land resouces
Academy of science

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri