7 Durnukly ösüşiň maksatlary

Elýeterli we Arassa Energiýa

Hemmler üçin energiýanyň gymmat däl, ygtybarly, durnukly we döwrebap serişdelerine umumy elýeterligi üpjün etmek

7
Düzümleri
UNDP
UNECE
UNICEF

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri