Waka

Türkmen ýaşlarynyň mümkinçiliklerini artdymak: Howanyň üýtgemegi boýunça ýaşlar maslahatynda suw serişdeleri barada maslahatlaşyldy

17 oktýabr 2023

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyja degişli beýleki edaralar

EOUK
Embassy of United Kingdom

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz