12 Durnukly ösüşiň maksatlary

Jogapkär çilikli sarp edişlik we Önümçilik

Peýdalanmagyň we önümçiligiň rejeli modellerine geçmegi üpjün etmek

12
Düzümleri
UNDP
UNICEF

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri