9 Durnukly ösüşiň maksatlary

Senagatlaşdyrma, Innowasiýalar we Infrastruktura

Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşdyrmaga we innowasiýalara ýardam bermek

9
Düzümleri
UNDP
UNECE
UNFPA
UNICEF
BSGG
Maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlar
Core funds
GEF
Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar
Ministry of energy
Ministry of agriculture and water rescourses
Academy of science
Hakimlik
#Ministry of agriculture and environment protection
Committee on environment protection and land resouces
Hakimlik of Turkmenbashy city
State committee on tourism
Ministry of finance and economy
Mejlis

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri