9 Durnukly ösüşiň maksatlary

Senagatlaşdyrma, Innowasiýalar we Infrastruktura

Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşdyrmaga we innowasiýalara ýardam bermek

9
Düzümleri
UNDP
UNECE
UNFPA
UNICEF
BSGG

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri