Durnukly Ösüş Maksatlary
9

Senagatlaşdyrma, Innowasiýalar we Infrastruktura

Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşdyrmaga we innowasiýalara ýardam bermek

Industry, Innovation and Infrastructureda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: