Durnukly Ösüş Maksatlary
9

Senagatlaşdyrma, Innowasiýalar we Infrastruktura

Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşdyrmaga we innowasiýalara ýardam bermek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Industry, Innovation and Infrastructureda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: