Waka

Tehnologiýada aýal-gyzlaryň mümkinçiliklerini açmagy maksat edinýän Merjen bilen tanyşyň

27 aprel 2023
Surat: © UNDP Turkmenistan

Tarapyndan ýazylan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

UNDP
BMG-niň Ösüş maksatnamasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz