5 Durnukly ösüşiň maksatlary

Gender deňligi

Gender deňligini üpjün etme we ähli zenanlaryň we gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

5
Düzümleri
ILO
IOM
OHCHR
UNFPA
UNICEF

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri