Durnukly Ösüş Maksatlary
5

Gender deňligi

Gender deňligini üpjün etme we ähli zenanlaryň we gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Gender Equalityda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: