Durnukly Ösüş Maksatlary
5

Gender deňligi

Gender deňligini üpjün etme we ähli zenanlaryň we gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Gender Equalityda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: