Waka

Türkmenistanyň täsirli zenanlary gender deňligini öňe sürmek, aýal-gyzlaryň hukuklaryny goramak we mümkinçiliklerini giňeltmek üçin çykyş edýärler

31 mart 2023
Surat: © UN Turkmenistan

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

IOM
Halkara migrasiýa guramasy
OHCHR
BMG-niň adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň müdirligi
UNFPA
BMG-niň Ilat gaznasy
UNICEF
BMG-niň Çagalar gaznasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz