17 Durnukly ösüşiň maksatlary

Durnukly ösüş babatynda hyzmatdaşlyk

Global hyzmatdaşlygyň çäginde durnukly ösüşiň bähbitleri üçin amala aşyrmak serişdelerini berkitmek we işleri güýçlendirmek

17
Düzümleri
IOM
UN
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNSSC
BSGG

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri