13 Durnukly ösüşiň maksatlary

Howa üýtgemegine garşy göreş

Klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek üçin gaýragoýulmaz çäreleri görmek

13
Düzümleri
FAO
UN
UNDP
UNECE
UNFPA
UNICEF
BSGG

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri