Durnukly Ösüş Maksatlary
13

Howa üýtgemegine garşy göreş

Klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek üçin gaýragoýulmaz çäreleri görmek

BMG-niň esasy wezipeleri

Bu diagrammada BMG-niň Durnukly ösüş ugrunda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine goldaw bermekde amala aşyrýan işleri görkezilýär.
788
199
220
126
149
217
47
42
Çeşme: UN INFO

Climate Actionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: