Durnukly Ösüş Maksatlary
13

Howa üýtgemegine garşy göreş

Klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek üçin gaýragoýulmaz çäreleri görmek

BMG-yň toparlary, we ýerlerdäki hyzmatdaşlary

Bu sanaw Türkmenistan ýerlerde kimlerdigini görkezýär
Ýerine ýetirmek boýunça hyzmatdaşlar
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • International Fund for Agricultural Development
 • International Organization for Migration
 • United Nations Human Settlement Programme
 • United Nations Development Programme
 • United Nations Office for Disaster Risk Reduction
 • United Nations Economic Commission for Europe
 • United Nations Environment Programme
 • United Nations Population Fund
 • United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlar
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • International Atomic Energy Agency
 • International Fund for Agricultural Development
 • International Labour Organisation
 • International Organization for Migration
 • United Nations High Commissioner for Human Rights
 • United Nations Human Settlement Programme
 • United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
 • United Nations Peacebuilding Support Office
 • UN Women
Çeşme: UN INFO

Climate Actionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: