Durnukly Ösüş Maksatlary
13

Howa üýtgemegine garşy göreş

Klimatyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek üçin gaýragoýulmaz çäreleri görmek

BMG-yň maliýeleşdirmegi

Bu diagrammada BMG-yň dürli ýyllarda Durnukly ösüşüň maksatlary üçin 13, serişdelerini ýerleşdirişini görkezýär
$1,106,800,000
$1,303,660,000
  • Elýeterli serişdeler
  • Jemi talap edilýän serişdeler
Çeşme: UN INFO

Climate Actionda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: