6 Durnukly ösüşiň maksatlary

Arassa suw we arassaçylyk

Suw serişdeleriniň elýeterligini we olaryň rejeli peýdalanmagyny we hemmler üçin sanitariýany üpjün etmek

6
Düzümleri
UNDP
UNECE

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri