Neşir

2023-nji ýyl üçin Durnukly ösüşiň global gün tertibiniň durmuşa geçirilişiniň gidişi barada Türkmenistanyň Meýletin Milli Syny

06 July 2023

Çap edilen

UNDP

(name) hyzmatdaşlykda neşir edilen

Türkmen Döwlet neşirýat gullugy, Aşgabat
File type: PDF
Ýüklemeler 90
File type: PDF
Ýüklemeler 159

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz