15 Durnukly ösüşiň maksatlary

Gury ýer ekologik Ulgamyny gorap saklamak

Gury ýerleriň goragy we dikeldilmegi we olaryň rejeli peýdalanmagyna ýardam etmek, tokaýlardan rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň zaýalanmagyny bes etme we biodürlüligi ýitirmek prosessini bes etme.

15
Düzümleri
FAO
UNDP

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri