Durnukly Ösüş Maksatlary
15

Gury ýer ekologik Ulgamyny gorap saklamak

Gury ýerleriň goragy we dikeldilmegi we olaryň rejeli peýdalanmagyna ýardam etmek, tokaýlardan rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň zaýalanmagyny bes etme we biodürlüligi ýitirmek prosessini bes etme.

Life on Landda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: