Waka

BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysy we DÖM-iň ilçileri elýeter we arassa energiýa meselesini ara alyp maslahatlaşýarlar

15 iýun 2023
Surat: © UN RCO

BMG-nyň bu başlangyçlar bilen meşgullanýan agentlikleri

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNEP
BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy

Bu başlangyçlar arkaly biziň goldaýan maksatlarymyz