14 Durnukly ösüşiň maksatlary

Deňziň Ekologik Ulgamyny gorap saklamak

Durnukly ösüşiň bähbitleri üçin ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini gorap saklamak we olardan rejeli peýdalanmak

14
Düzümleri
FAO

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri