2 Durnukly ösüşiň maksatlary

Açlygy ýok etmek

Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitiň hilini gowylandyrmak we oba hojalygyň durnukly ösüşine ýardam etmek.

2
Düzümleri
FAO
UNICEF
BSGG

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri