Durnukly Ösüş Maksatlary
2

Açlygy ýok etmek

Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitiň hilini gowylandyrmak we oba hojalygyň durnukly ösüşine ýardam etmek.

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Zero Hungerda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: