11 Durnukly ösüşiň maksatlary

Durnukly şäherler we Ilatly ýerler

Açyklygy, howsuzlygy, ýaşaýşa ukyplylygy we şäherleriň we ilatly ýerleriň ekologiki durnuklygyny üpjün etmek.

11
Düzümleri
UNDP
UNECE
UNESCO
UNFPA

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri