Durnukly Ösüş Maksatlary
11

Durnukly şäherler we Ilatly ýerler

Açyklygy, howsuzlygy, ýaşaýşa ukyplylygy we şäherleriň we ilatly ýerleriň ekologiki durnuklygyny üpjün etmek.

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Sustainable Cities and Communitiesda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: