8 Durnukly ösüşiň maksatlary

Mynasyp işleri üpjün etmek ykdysady ösüş

Öňe gidýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilik işlilige we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam etmek

8
Düzümleri
IOM
UNCTAD
UNDP
UNICEF

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri