Durnukly Ösüş Maksatlary
8

Mynasyp işleri üpjün etmek ykdysady ösüş

Öňe gidýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilik işlilige we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam etmek

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Decent Work and Economic Growthda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: