4 Durnukly ösüşiň maksatlary

Ýokary hilli bilim

Hemme zady öz içine alýan we adalatly ýokary hilli bilimi bermek we hemmler üçin bütin durmuşyň dowamynda okamaga bolan mümkinçiligi höweslendirme

4
Düzümleri
UNESCO
UNFPA
UNICEF

Durnukly ösüşiň maksatlaryna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýär ýerleri