Durnukly Ösüş Maksatlary
4

Ýokary hilli bilim

Hemme zady öz içine alýan we adalatly ýokary hilli bilimi bermek we hemmler üçin bütin durmuşyň dowamynda okamaga bolan mümkinçiligi höweslendirme

BMG-niň esasy işleri

BMG-sy we onuň hyzmatdaşlary 0 4 çäreleriň umumy sanyndan 0 Durnukly ösüş maksady gazanmak ugrunda çäreleri goldaýarlar.
çäreler
DÖM 4
0
Umumy işler
0
Çeşme: UN INFO

Quality Educationda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: