Durnukly Ösüş Maksatlary
4

Ýokary hilli bilim

Hemme zady öz içine alýan we adalatly ýokary hilli bilimi bermek we hemmler üçin bütin durmuşyň dowamynda okamaga bolan mümkinçiligi höweslendirme

BMG-niň esasy işleri

BMG-sy we onuň hyzmatdaşlary 27 4 çäreleriň umumy sanyndan 381 Durnukly ösüş maksady gazanmak ugrunda çäreleri goldaýarlar.
çäreler
DÖM 4
27
Umumy işler
381
Çeşme: UN INFO

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Quality Educationda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: