Durnukly Ösüş Maksatlary
4

Ýokary hilli bilim

Hemme zady öz içine alýan we adalatly ýokary hilli bilimi bermek we hemmler üçin bütin durmuşyň dowamynda okamaga bolan mümkinçiligi höweslendirme

BMG-yň maliýeleşdirmegi

Bu diagrammada BMG-yň dürli ýyllarda Durnukly ösüşüň maksatlary üçin 4, serişdelerini ýerleşdirişini görkezýär
$1,459,160,000
$2,378,820,000
  • Elýeterli serişdeler
  • Jemi talap edilýän serişdeler
Çeşme: UN INFO

Durnukly ösüşiň bu maksatyna degişli biziň esasy başlangyçlarymyzyň ýerleşýän ýerleri

Quality Educationda biziň işlerimiz beýleki Durnukly ösüş maksatlary bilen baglanyşykly: